הפרשת חלה - מהי מצוות הפרשת חלה?

אודות מצוות הפרשת חלה

מצוות הפרשת חלה היא אחת משלוש המצוות שנמסרו לנשים - חלה, נידה והדלקת נרות שבת (חנה) ומקורה בפסוק "ראשית ערסותיכם חלה תרימו תרומה" (במדבר פרק ט"ו). התורה מורה להפריש חלק מן העיסה ממנה מיוצרת החלה כתרומה לכהנים.


מאז שחרב בית המקדש, החלק המופרש נשרף, במקום לתת ממנו תרומה.


המצווה היא אחת מהמצוות התלויות בארץ (ולכן היא התחילה לחול משעה שבני ישראל נכנסו לארץ ישראל, לאחר דור המבול), והיא מבטאת את הקדושה של ארץ ישראל. כמו כן, דרך עשיית מצוות הפרשת החלה אנו הנשים מתקנות את חטא חווה, שהרי חווה אמנו, אם כל חי, שיחתה את האדם הראשון שהיה יציר כפיו של הקב"ה (העיסה של הקב"ה, יצירתו מעפר ומים).מהו שיעור הפרשת חלה

הפרשת חלה נעשית מעיסה העשויה מאחד מחמשת מיני דגן: חיטה, שעורה, כוסמין, שיפון ושיבולת שועל (סה"כ 2 ק"ג קמח).
שיעור ההפרשה לא מצוין בפירוש בתורה. אלא נאמר - "ראשית עריסותיכם", ללא שיעור מדויק.
על כן, כל כמות מותרת להפרשה. אף על פי שאין שיעור להפרשת חלה מן התורה,
חז"ל קבעו שיעור להפרשה 50/ 1 מן העיסה.
קיים איסור ליהנות מהעיסה או מהחלה לפני שהופרשה ממנה התרומה. 


מהן התנאים לקיום המצווה?


שני תנאים לקיום מצוות ההפרשה והם הקמח (במשקל 2 ק"ג) והמים. הפרשת החלה נעשית על כל מה שנאפה. כשהכל הולך לטיגון (למשל סופגניות) אזי עושים הפרשה ללא ברכה .


איך עושים? צעד אחר צעד . . .


יש ליטול ידיים ללא ברכה (ראי סדר הפרשת חלה) . מים = סימן לשפע, "מלא ידינו מברכותיך" 

יש להדליק נרות לצדיקים לישועה והצלחה (ראי סדר הפרשת חלה)

טוב לשים צדקה בקופת צדקה בשתי ידיים (יד + יד = כח , מבטא כח רוחני לנשמה)

יש ללוש את הבצק בשתי ידיים למשוך שפע רוחני וגשמי.

יש להתפיח את הבצק לפחות 40 דקות. 

לפני ההפרשה עצמה יש ליטול ידיים ללא ברכה ולכסות את הראש.

יש ללוש מעט את הבצק שתפח (בכדי להוציא ממנו את האוויר שכלוא בו)

עתה יש לומר את הברכה של ההפרשה ( ראי סדר הפרשת חלה)

לאחר מכן יש לתלוש חתיכה מן הבצק (בגודל של כדור פינג-פונג), להרים את היד ולומר: "הרי זו חלה". זוהי שעת רצון גדולה בשמיים ,וטוב לבקש ולהתחנן על כל מי שרוצים ולהקדים תפילה על עם ישראל.

יש להרים את העיסה המופרשת ולומר את הברכה שלאחריה (ראי סדר הפרשת חלה)

יש לעטוף את החלה המופרשת בשתי פיסות נייר כסף ולשרוף באש או בתנור.

עתה ניתן לקלע חלות ולחמניות בצורות שונות. להעביר למגשי אפיה להתפחה נוספת.

אחרי ההתפחה למרוח את החלות בביצה טרופה עם מעט שמן זית.

ניתן לזרות על החלות שומשום, פרג, קצח, זעתר, גרעיני חמניות, שיבולת שועל ועוד.

סדר הפרשת חלה

נהוג להכין חלות לערב השבת , ועל כן יש לומר בזמן הכנת החלות :


"לכבוד שבת קודש", כדי שיתקדש.

יש לטול ידיים ללא ברכה ולומר:


"הריני עושה זאת לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתה, בדחילו ורחימו (ביראה ובאהבה) ורחימו ודחילו, לייחדא אותיות שם יוד, ק"י בוא"ו, ק"י ביחודא שלים (י-ה-ו-ה) בשם כל ישראל בכדי לתקן שורש מצווה זו במקום עליון, ולעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו.


ויהי נועם ה' אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו (יש לומר פעמיים)"


לאחר שהבצק תפח, הפרישי חלה על פי הסדר הבא:

" ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה מן העיסה"


מיד לאחר הברכה מוציאים מן העיסה חתיכת בצק, מרימים בשתי ידיים, ואומרים:


"הרי זו חלה"


מרימים את העיסה, ואומרים את הברכה הבאה:

יהי רצון מלפנייך אדוניי אלוהינו ואלוהי אבותינו שהמצווה של הפרשת החלה תחשב כאילו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה, ותחשב הרמת החלה שאני מרימה כמו הקורבן שהוקרב על גבי המזבח שנתקבל ברצון, וכמו שלפנים היתה החלה נתונה לכהן והיתה זו לכפרת עוונות, כך תהיה זו כפרה לעוונותיי, ואז אהיה כאילו נולדתי מחדש, נקיה מחטא ועוון, ואוכל לקיים מצוות שבת קודש והימים הטובים (עם בעלי וילדינו) להיות ניזונים תמיד מידיו של הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו, וברוב אהבה ושתתקבל מצוות חלה כאילו נתתי מעשר. וכשם שהנני מקיימת מצוות חלה בכל לב, יתעוררו רחמיו של הקב"ה לשמרני מצער וממכאובים כל הימים, אמן. ויהי רצון שייבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן. וכן יהי רצון מלפנייך, ריבונו של עולם שתרחם על כל איש ואישה, קטן או גדול, יחיד או רבים מעמך ישראל, אשר הם שרויים בצער, אנא ה' תצילם מצרתם, ברכם מברכותיך, החזירם בתשובה שלמה, ותגאלנו גאולה שלמה למען שמך, כמו שכתוב: "והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד".

נושאים בדף זה : הפרשת חלה , מצוות הפרשת חלה